Đồng hồ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 vàng đúc nguyên khối 18k, kim xăng

Đồng hồ OMEGA DE VILLE 4652.30.32 Vàng hồng nguyên khối 18k, phiên bản Kim Xăng 39mm lên tay cực kỳ đẹp và sang trọng  


Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽
👉 Sản phẩm chính hãng đầy đủ hộp, sổ và 3 thẻ mua 2014
👉 Kim cọc số sáng quắc rất rất đẹp
👉 Máy chạy chính xác và đã lau dầu bảo dưỡng định kỳ
👉 Dây da đã thay dây cá sấu cao cấp
👉 Khóa đôi vàng hồng đúc 18k
👉 Máy Automatic 2627
👉 Mặt kính saphire nguyên khối chống trầy xước
👉 Tích cót 48h
👉 Chống nước 50m
---
Giá giao lưu 1xx triệu
*Mọi chi tiết xin liên hệ E. Nguyễn Minh Quảng
☎️ 𝟬𝟳𝟳.𝟵𝟵𝟵𝟵.𝟳𝟳𝟳~𝟬𝟯𝟳𝟴.𝟵𝟵𝟵.𝟳𝟳𝟳
Mọi vấn đề đều yên tâm một cách tuyệt đối - uy tín là vàng
* THÔNG TIN THANH TOÁN:
⏯ MB 077.9999.777
⏯ VP 345.1234567899
⏯ BIDV 5141.0001.567.789
 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽
 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗢𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗗𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝟰𝟲𝟱𝟮.𝟮𝟬.𝟯𝟮 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 Đ𝗨́𝗖 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗢̂́𝗜 𝟭𝟴𝗸 - 𝗞𝗶𝗺 𝗫𝗮̆𝗻𝗴 𝟯𝟵𝗺𝗺 𝗭𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽

CHIC WATCH LUXURY
" Giá trị thời gian đích thực "
✪ Địa chỉ: Số 7 Ngõ 61 Trần Quang Diệu
✪ Báo giá nhanh: Minh Quảng: 077.9999.777
✪ 𝑀𝐵.𝐵𝑎𝑛𝑘: 3688.6666.56789
✪ 𝑉𝑝.𝑏𝑎𝑛𝑘: 345.1234567899
✪ 𝐵𝑖𝑑𝑣: 5141.0001.567.789

Các tin khác cùng chủ đề

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem tất cảBài mới

Xem tất cảBài mới